1 października 2017

NOWA HALA – rośniemy w siłę!

W czerwcu 2017 r. powiększyliśmy własne powierzchnie magazynowe o nowoczesną halę o powierzchni ponad 3 300 m2 i wysokości 16 m, co dało łącznie aż 52 800 m sześciennych. Logistyka magazynu oparta jest na wdrożeniu innowacyjnych systemów składowania wspomaganych komputerowo, co pozwala na precyzyjne ewidencjonowanie oraz efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
Dzięki zastosowaniu widłowego wózka wąsko-kanałowego o wysięgu do 16 m. poruszającego się po pętli magnetycznej, z podnoszoną kabiną operatora, kubatura hali została wykorzystana do ostatniego centymetra. Tym sposobem hala przystosowana jest do magazynowania ok. 4 milionów metrów bieżących tkanin.